Tikslai ir uždaviniai

Palangos kultūros ir jaunimo centras (toliau PKJC) yra biudžetinė savivaldybės įstaiga.

PKJC veiklos pobūdis – daugiafunkcinis savivaldybės kultūros ir jaunimo centras.

PKJC tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę veiklą, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, suteikti atvirą ir jaunimui laisvai prieinamą erdvę, dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukiant  jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinant jaunimo integraciją į visuomenę.

sekite mus facebook

renginiai