PKJC REIKALINGAS APSKAITININKAS

Palangos kultūros ir jaunimo centras ieško apskaitininko.

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
  2. išmanyti ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžeto sandarą, finansų tvarkymą, darbo užmokesčio apskaitą, mokesčių skaičiavimą, kasos operacijas, materialinių vertybių apskaitą;
  3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, biudžetinės įstaigos apskaitos programų FINAS ir FINALGA moduliais, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
  4. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

Pareigos:

  1. apskaityti grynuosius pinigus, laiku ir tinkamai užregistruoti su tuo susijusias visas buhalterines apskaitos operacijas;
  2. tvarkyti Palangos kultūros ir jaunimo centro ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, sandėlio materialinių vertybių apskaitą.
  3. išrašyti PVM sąskaitas faktūras atsiskaitantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikia jas.
  4. apskaityti griežtos atskaitomybės blankus, piniginius dokumentus.
  5. tinkamai saugoti su vykdomomis funkcijomis susijusius buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminti bylas ir sutvarkytas laiku perduoti į archyvą.

Privalumas patirtis biudžetinėje įstaigoje.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p.:info@palangoskultura.lt iki 2017-03-15

sekite mus facebook

renginiai