LAIMĖJOME. NEUŽMIRŠTAME. ESAME DĖKINGI.

 

2021 m. SAUSIO 13 d. LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

2021 m. minime 30 metų po sausio 13 dienos įvykių. 1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybei jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą. Nuo sausio 9 d. vyko bandymai šturmuoti Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti šiuos pastatus atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė.

Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14 Lietuvos piliečių.

sekite mus facebook

renginiai