Apie mus

VIZIJA-misija-vertybės

VEIKLOS POBŪDIS – daugiasritis Palangos miesto savivaldybės kultūros centras.

VIZIJA – Palangos kultūros centras – atvira kultūrinės edukacijos erdvė, skatinanti visų amžiaus grupių bendruomenės saviraišką ir dalyvavimą kultūroje, pasižyminti daugiasluoksne veikla, kuri skatina reflektyvų kultūrinės veiklos procesą.

MISIJA – į Palangos miesto kultūrinį gyvenimą įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį, skatinti gyventojų meninę saviraišką, etnokultūrinę veiklą, užtikrinti valstybinių, kalendorinių švenčių ir tradicinių festivalių tęstinumą. Kurti edukacines veiklas vaikams ir suaugusiems, stiprinti ir plėtoti profesionalaus meno sklaidą miesto bendruomenei ir svečiams.

Tikslai ir uždaviniai

PKC tikslas – prisidėti prie Palangos miesto kultūrinio tapatumo stiprinimo, bendruomenės, dalyvaujančios kultūros procesuose ugdymo, kultūros ir meno prieinamumo didinimo bendruomenei ir svečiams.

Veiklos sritys

VEIKLOS SRITYS

UŽDAVINIAI

Etninė kultūra

1. Užtikrinti tradicinių kultūros ir meno reiškinių plėtojimą, kokybę ir  sklaidą.

2. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje, rūpintis etninės kultūros išsaugojimu ir perdavimu.

Mėgėjų menas

1. Plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą.

   

Profesionalaus meno sklaida

1. Kurti aukštos meninės ir kultūrinės vertės renginius, pasitelkiant kultūros srities profesionalus.

2. Didinti profesionalaus meno prieinamumą, sudarant palankias sąlygas miesto bendruomenei lankytis kultūriniuose renginiuose.

   

Vaikų ir jaunimo užimtumas 

1. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą.

   

Valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas ir renginių organizavimas

1. Organizuoti valstybines, kalendorines šventes, atmintinų datų minėjimus, skatinti bendruomenės įsitraukimą ir dalyvavimą renginiuose.

Projektinė veikla

1. Stiprinti projektinės veiklos apimtis, rengti ir teikti projektų paraiškas Palangos miesto savivaldybei, Lietuvos kultūros tarybai, ES fondams;

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

1. Bendradarbiauti su Palangos miesto ir Lietuvos kultūros įstaigomis, plėtoti  kultūrines iniciatyvas bei kurti bendrus projektus.

   

Personalas

1. Formuoti aktyvią ir kūrybingą darbuotojų komandą, sudaryti galimybes jiems tobulintis ir kelti kvalifikaciją.